V Dravinjsko dolino s kolesom po košarico dobrot

Ko vas pot pripelje v Dravinjsko dolino, po kateri se vije reka Dravinja, se vam pogled ustavi na obronkih Boča, ki bdi nad Dravinjo, občino Poljčane in občino Makole. Zagotovo se vam bo pogled ustavil še kje, nikakor pa mu ne bosta ušli neokrnjena narava in pestrost doline med obema občinama.

Poljčane
Ko se zazrete naokoli, opazite neokrnjeno naravo ob reki Dravinji in na območjih, zaščitenih v sklopu mreže Natura 2000, se odpravite po poteh med učnimi točkami ali na katerega od učnih poligonov in se povzpnete na Boč ter občudujete nežno vijolično velikonočnico ali pa se sprehodite po poteh kulturne dediščine v središče Poljčan, v Studenice k samostanu, obiščete etnološko bogato Križečo vas z mlinom na veter ali se ustavite v Kmečki izbi.

Makole
Občina Makole leži v dolinah reke Dravinje in potoka Ložnice, obdana je z zahodnim delom gozdnatih Haloz, Dravinjskimi goricami in Bočkim pogorjem. Zaznamujejo jo neokrnjena narava, zdravo okolje in bogata kulturna dediščina ter predanost domačinov, ki iz dneva v dan skrbijo za nepozaben utrip občine.

Poleg dobre kapljice, ki je skupna obema občinama, pohodništva in kolesarjenja lahko izpostavimo še lovski in ribiški turizem, konjeništvo, plezanje in druge dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Bogato društveno življenje ljudi povezuje in še dodatno osrečuje, zato bomo veseli tudi vašega časa in obiska, ko se boste podali na pot med Poljčanami in Makolami. Verjamemo, da se boste še vračali in vedno odkrili nekaj novega.

Degustacije in ponudba vin
Degustacije in ponudba vin
Domači pridelki
Domači pridelki
Gostišča in turistične kmetije
Gostišča in turistične kmetije
Peka in drobno pecivo
Peka in drobno pecivo
Spominki in ročna dela
Spominki in ročna dela
Suhomesnati izdelki
Suhomesnati izdelki
Vodenja in ogledi
Vodenja in ogledi
Zelišča, med in žganje
Zelišča, med in žganje

Za vsebino informacij je odgovorna Občina Makole. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Politika razvoja podeželja 2007-2013

© 2013 CK, KazZ IT (v sodelovanju z občinama Poljčane in Makole). Pravno obvestilo.

V Dravinjsko dolino s kolesom po košarico dobrot - Občina Poljčane, Občina Makole
Vrtnarstvo Stariha
Vrtnarstvo Stariha
Učni poligon za ekoremediacije Modraže
Učni poligon za ekoremediacije Modraže
Učni poligon za samooskrbo Dole
Učni poligon za samooskrbo Dole
Ekološka kmetija Vovk
Ekološka kmetija Vovk
Info kolesarska točka Bar Miha
Info kolesarska točka Bar Miha
Čebelarstvo Trčko Ludvik
Čebelarstvo Trčko Ludvik
Kmetija Mlaker
Kmetija Mlaker
Domačija Skledar
Domačija Skledar
Kmetija Tancer
Kmetija Tancer
Planinsko društvo Makole
Planinsko društvo Makole
TD Makole
TD Makole
Etnološko društvo Ložnica
Etnološko društvo Ložnica
Galerija Dvoršak
Galerija Dvoršak
KUD Forma Viva Makole
KUD Forma Viva Makole
TD Štatenberg
TD Štatenberg
Zeleni turizem
Zeleni turizem
Pankracij Hrup
Pankracij Hrup
TD Lucija
TD Lucija
Izidor Knez
Izidor Knez
Turistična kmetija Ačko
Turistična kmetija Ačko
Gostilna Lesjak
Gostilna Lesjak
Restavracija Dvorec Štatenberg
Restavracija Dvorec Štatenberg
Gostilna Kajtna
Gostilna Kajtna
Gostišče Jug
Gostišče Jug
Gostilna Kidrič pri Dvojčicah
Gostilna Kidrič pri Dvojčicah
TD Samostan Studenice
TD Samostan Studenice
Pleteni izdelki Valerija Žnidar
Pleteni izdelki Valerija Žnidar
Vezenine Štefka Perko
Vezenine Štefka Perko
Irena Vončina
Irena Vončina
Društvo zeliščarjev Dravinjske doline
Društvo zeliščarjev Dravinjske doline
Čebelarsko društvo Makole
Čebelarsko društvo Makole
Čebelarsko društvo Poljčane
Čebelarsko društvo Poljčane
Franc in Ancika Marzidovšek
Franc in Ancika Marzidovšek
Društvo gospodinj Makole
Društvo gospodinj Makole
Društvo kmetic Ložnica
Društvo kmetic Ložnica
Društvo kmetic Studenice
Društvo kmetic Studenice
Društvo kmetic Poljčane
Društvo kmetic Poljčane
Vlasta Jug
Vlasta Jug
Boris Vidnar
Boris Vidnar
Vinogradništvo Korez
Vinogradništvo Korez
Društvo vinogradnikov Makole
Društvo vinogradnikov Makole
Vinogradniško sadjarsko društvo Poljčane
Vinogradniško sadjarsko društvo Poljčane
Društvo vinogradnikov Martin
Društvo vinogradnikov Martin
Vinogradništvo Kolar
Vinogradništvo Kolar
Vinogradništvo Kovačič
Vinogradništvo Kovačič
Vinogradništvo Vehovar
Vinogradništvo Vehovar
Vinogradniško turistična kmetija Zorin
Vinogradniško turistična kmetija Zorin
Poslek Herman
Poslek Herman
Domačija Debelak
Domačija Debelak
Kavklerjeva klet
Kavklerjeva klet